Dr. İsmail Gökyar

1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı fakülteden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını aldı. Uzmanlık eğitimi sürecinde çalışmalarını ağrı tedavisi konusunda yoğunlaştırdı.

Uzmanlık eğitimi ve sonrasında değişik algoloji kliniklerinde gözlemci olarak çalıştı. 2004 yılında Bayındır Hastanesinde girişimsel ağrı tedavi uygulamalarını başlattı. Özellikle omurga ağrısı ve tedavisi konusunda yoğunlaşan ilgisi nedeniyle birçok ülkede eğitim programı ve kongreye katıldı.

Minimal invaziv omurga tedavisinde uyguladığı girişimsel ağrı tedavilerine ek olarak endoskopik diskektomi ve epiduroskopi konularında Kore, Almanya, İtalya ve Polonya’da sertifika programlarına katıldı. “World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery” ve “Spine Expert Group” toplantılarında konuşmacı olarak bulundu.

Dr. İsmail Gökyar’a Sorun Hasta Görüşleri
<Dr. İsmail Gökyar Resmi Sitesi>

Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Paneller ve Kurslar

 • Lomber ve servikal bölge ağrılarında faset ve foraminal bloklar (2009)
 • Medikal Ozon Oksijen Derneği Eğitim Programı (2006)
 • Doğum analjezisi (HUTF-2001)
 • Nöropatik ağrı (Antalya-2004)
 • World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery 2014
 • Spine Expert Group Annual Meeting, 2014 İstanbul
 • Minimally Invasive Spinal Surgery (MISS) Course at Wooridul Hospital, Seul, Korea.
 • III. International training course for full-endoskopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine. 2013 İstanbul, Türkey
 • Percutaneus Disc Coagulation Therapy. 2011. Konkuk University Medical Center, Korea.
 • Epiduroscopy: Explaration and treatment of the epidural space. 2012, Porto Viro

Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

 • Anestezi Kış Sempozyumu (Uludağ, 1999)
 • Pediyatrik anestezi ve reanimasyon kongresi (İstanbul- 2000)
 • Deprem ve Travma Sempozyumu (AÜTF-2000)
 • 9. Kış Sempozyumu:Regionel anestezi (Uludağ-2001)
 • Üst ekstremite blokları (SSK 2001)
 • Yoğun Bakım Kongresi (İstanbul-2001)
 • TARK 2001 (Antalya)
 • Baş boyun ağrılarında invaziv tedavi yöntemleri (Samsun-2002)
 • Düşük akımlı anestezi (Mudanya-2002)
 • Antidotlar-Mekanizmaları-Anestezide Antidotlar-Kimyasal Terorizm-Önlenmesi-Tedavisi (Ankara-2002)
 • TARK 2002 (Antalya)
 • 6. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul-2003)
 • TARK 2003
 • XXIII Annual Congress ESRA Athens 2004
 • Nöropatik Ağrı Günü ( Antalya- 2004)
 • TARK 2004
 • 8. Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2005)
 • 6. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (İzmir 2004)
 • 7. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (Ankara 2005)
 • 8. Bölgesel Ağrı Sempozyumu (2006)
 • Pain in Europe V
 • 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2009)
 • 10. Ulusal ağrı 9. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi (2008)
 • TARK 2007
 • TARK 2009
 • Ulusal Ağrı Kongresi (İstanbul 2012)

Bilimsel Ödül

 • “Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Perinöral uygulanan tramadolün sinir iletimi üzerine etkisi” başlıklı çalışma 2003 Ulusal FTR kongresinde en iyi üç sözlü bildiriden birisi ödülüne layık görülmüştür.
 • Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Günaydın B, Karadenizli Y. Mastektomi ve yüksek torakal epidural anestezi: Ciddi koroner veya pulmoner hastalığı olan üç olgu. (Anestezi Dergisi, 68-72;12:2004)
 • Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Effects of perineural tramadol on sensory and motor conduction of ulnar nevre.(J Opioid Manag 2008 Nov-Dec;4(6):345-9.
 • Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (Rivista di Neuroradiologia 521-527; 17:2004)
 • Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. ( Anestezi Dergisi 57-62;13:2005)
 • Gökyar İ. Bel Ağrısında Tanı ve Tedavi. Clinic Medicine 25-48,1:2007
 • Özköse Z, Günaydın B, Gökyar İ, Şare M. GÜTF Acil Servisindeki yıllık arrest olgularının retrospektif analizi (1999 Anestezi Kış Sempozyumu-Uludağ)
 • Özköse Z, Büyükaşık A, Ünal Y, Pampal K, Gökyar İ, Karadenizli Y. GÜTF Anesteziyoloji AD’nın Marmara Depremi sonrası izlenim ve yaklaşımları (Anestezi Dergisi Deprem Eki)
 • Yurtlu S, Gökyar İ, Ünal Y, Günaydın B, Çelebi H. Pediatrik laringeal maske yerleştirilmesinde retrospektif analiz (TARK- 2000)
 • Önder M, Özden MG, Akçalı DT, Gökyar İ, Babacan A, Atasever T. Bir Behçet olgusunda raynaud fenomeninin tanısı ve tedavisi (TARK-2000)
 • Alkan M, Gökyar İ, Sezer ÖA, Karadenizli Y. Bartter sendromlu hastada anestezik yaklaşım (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001)
 • Özköse Z, Gökyar İ, Çok OY, Akçalı DT. Lomber diskektomilerde sırtüstü ve yüzüstü pozisyondaki ekstübasyonun hemodinami ve ayılma üzerine etkileri (Anestezi ve Hipertansiyon Sempozyumu, Belek-2001)
 • Ünal Y, Sezer ÖA, Gökyar İ, Babacan A. Oftalmik postherpetik nevraljide servikal epidural ketamin uygulaması (TARK-2002)
 • Kurtipek Ö, Sezer ÖA, Gökyar İ, Güngör İ, Alkan M, Babacan A. Ağrı tedavisinde termografik takiplerimiz (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Babacan A. Kronik ağrı tedavisinde kontinü popliteal sinir bloğu (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Sezer ÖA, Kaya K. Yüksek riskli bir olguda bilateral popliteal siyatik sinir bloğu. (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Tuncer B, Çelebi H. Kombine lumbosakral pleksus + siyatik sinir bloğu: Riskli bir olgu nedeniyle. (TARK-2002)
 • Çelebi H, Öztürk E, Gökyar İ. Türkiye’de spinal anestezi uygulama profili. (TARK-2002)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Günaydın DB, Çelebi H, Babacan A, Kaya K. Lumbar pleksus bloğuyla kombine edile parasakral ve posterior siyatik sinir bloğu tekniklerinin karşılaştırılması. (TARK-2002)
 • Gökyar İ, Şimşek A, Özden R, Cila E, Babacan A. Ortopedik hastalar kanser hastalarında tedavi ve yaklaşımlarımız (Ortopedik Onkoloji Kongresi – 2002)
 • Öztürk E, Çok OY, Sezer A, Gökyar İ, Tuncer B, Güngör İ, Günaydın B, Çelebi H. General anesthesia with laryngeal mask airway during magnetic resonance imaging scanning in childhood. (8th Symposium of Pediatric Anaesthesia, İstanbul-2003)
 • Öztürk E, Erbaş G, Gökyar İ, Kılıç C, Babacan A. Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Anterior Çölyak Ganglion Bloğu (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003)
 • Öztürk E, Gökyar İ, Kanatlı U, Çizmeci P, Kökten G, Babacan A. Ayak cerrahisi sonrası postoperatif analjezi amaçlı kontinu popliteal blok (Ağrı Kongresi, İstanbul-2003)
 • Beyazova M, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar İ, Babacan A, Kaya K. Effect of perineurally adminestered tramadol on nerve conduction. (EFIC, Prag-2003)
 • Öztürk E, Zinnuroğlu M, Sezer ÖA, Gökyar İ, Beyazova M, Kaya K. Duyu ve motor lifler içeren sinire perinöral uygulanan tramadolün sinir iletimi üzerine etkisi. (Ulusal FTR Kongresi, Belek-2003)
 • Gökyar İ, Çizmeci P, Kökten G, Sezer OA, Öztürk E, Babacan A, Kaya K. Comparison of combination of 3-in-1 block and sciatik nevre block or remifentanil infusion in knee arthroscopy. ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004)
 • Gökyar I, Oztürk E, Celebi H. The evaluation of plain bupivacaine 0.5% and 0.25% for continuous spinal anaesthesia ( XXIII Annuel ESRA Congress, Greece, 2004)
 • Özkaynar E, Gürel A, Gökyar İ, Yavuz H. Postoperatif analjezide kullanılan yöntemleri etkinliğinin geriye dönük değerlendirilmesi. ( 9. Ulusal Ağrı Kongresi 2007)
 • Beyazova M1, Öztürk E, Zinnuroğlu M, Gökyar I, Babacan A, Kaya K. Effects of perineural tramadol on nerve conduction of sural nerve. Agri. 2011 Apr;23(2):51-6.
 • Ertan Öztürk, İsmail Gökyar, Berrin Günaydın, Hülya Çelebi, Avni Babacan, Kadir Kaya. Lomber Pleksus
 • Bloguyla Kombine Edilen Parasakral ve Posterior Siyatik Sinir Blok Tekniklerinin Karşılastırılması” Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 171-4.