Omurga Tümörleri

Tümör, dokunun anormal büyümesidir. Omurgamızda ve komşuluğunda gelişen bir çok tümör vardır. Omurga tümörleri “primer” yani omurgadan kaynaklanan ve “sekonder” yani başka bir organdan omurgaya yayılan olmak üzere ikiye ayrılır. Omurga tümörlerinin çoğu sekonderdir. En sık kaynak, melanoma (deri kanseri), meme, akciğer, prostat, böbrek ve tiroid kanserleridir.

Tümörler yine “bening” (masum-kanser olmayan) yada “maling” (kanser) olarak ikiye ayrılır. Bening tümörler, oluştukları dokuda sınırlı kalırlar ve genellikle komşu yada uzak dokuya yayılmazlar. Maling tümörler ise komşu dokulara ve uzak dokulara yayılır ve hasar verirler.

Omurga tümörleri, omurilik yada sinire baskı uygulayarak problem ve hatta felç oluşturabilirler.  İdrar ve gayta kontrolü bozulabilir. Yine bulunduğu kemik yapıyı zayıflatarak patolojik kırıklara sebep olabilirler. Oluşan kırık omurganın stabilitesini bozarak ağrı oluşturur ve hatta yine omuriliğe baskı uygulayarak felç tablosunu oluşturabilir.

 

OMURGA TÜMÖRLERİ TANISI NASIL KONULUR?

Tanı ayrıntılı bir hikaye ve fizik muayene ile başlar. Ağrının lokalizasyonu, hareketlerle ilişkisi ve sizi ne kadar etkilediği sorgulanacak, idrar ve gayta alışkanlıklarınız da değişme olup olmadığı değerlendirilecektir.

Röntgen ile bazı bulgular elde edilebilse de genellikle BT (Bilgisayarlı Tomografi) ve  MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ile ayrıntılı bir inceleme gerekecektir.

Doku tanısı gereken hastalarda ameliyathane koşullarında, görüntüleme altında iğne ile biopsi alınabilecek ve doku tanısı (patolojik inceleme) konulmasına çalışılacaktır.

 

OMURGA TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ

Omurga tümörlerinde tedavi çok değişkendir. Doku tanısı, hastanın genel durumu, hastalığın ne kadar yayıldığına bağlı olarak karar verilir. Omurga tümörlerinin erken tanı ve tedavisi son derece önemli olup uygulanacak tedavi yöntemini ve iyileşme şansını belirlemekte önemlidir.

 

A) OMURGA TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ DIŞI TEDAVİSİ

Hastalığın tedavisinde kemoterapi (ilaç tedavisi) yada radyoterapi (ışın tedavisi) gerekiyorsa   bir onkoloji uzmanı ile birlikte tedavi  planlanır.

Bazı tümörler, sadece belli aralıklarla kontrollerle takip edilir. Ağrının giderilmesinde korse denenebileceği gibi ilaç desteği ile ağrı kontrol edilmeye çalışılır.

Yanıtsız ağrılarda girişimsel ağrı tedavileri ile ağrı kontrol edilebilir. Oluşan patolojik kırıkların tedavisinde bazı hastalarda Kifoplasti uygulamaları ile ciddi ağrı kontrolü sağlanır.

 

B) OMURGA TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ  TEDAVİSİ
Primer tümörlerde daha çok cerrahi tedavi uygulanır. Tümör çıkarılmaya çalışılarak omurilik ve sinirler üzerindeki baskı kaldırılır, felç önlenmeye çalışılır. Omurgada oluşacak instabilite için de vidalarla tespit yöntemleri uygulanabilir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.