Omurga Enfeksiyonları

Bazı durumlarda omurgadaki omurlar, diskler ve omurilik zarı bakteri veya  mantar ile enfekte olabilir. Enfeksiyon cerrahi sonrası olabileceği gibi kendiliğinden de gelişebilir. Özellikle yaşlı, yetersiz beslenmiş, immün yetmezliği olan, şişman, kanser yada diyabetli hastalar risk grubundadır.

Omurga operasyonlarında cerrahi sürenin uzun olması, tekrarlayan cerrahiler ve cerrahide kullanılan vidalar cerrahi risk faktörlerini oluşturur. Tüm önlemlere rağmen hastaların %3-4’ünde enfeksiyon gelişebilir.

 

OMURGA ENFEKSİYONLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?  

Omurga enfeksiyonlarında ateş, ağrı, enfeksiyon bölgesinde kızarıklık ve hassasiyet, baş ağrısı ve boyun sertliği gibi bulgular görülür. Bazı hastalarda bacaklarda hissizlik, karıncalanma ve güç kaybı da görülebilir.

 

OMURGA ENFEKSİYONLARININ TANISI NASIL KONULUR?

Ağrının lokalizasyonu, hareketlerle ilişkisi ve sizi ne kadar etkilediği, omurga enfeksiyonu için risk faktörleri sorgulanacaktır.

Röntgen ile bazı bulgular elde edilebilse de genellikle BT (Bilgisayarlı Tomografi) ve MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ile ayrıntılı bir inceleme gerekir.

Kan analizi ile enfeksiyon aranacak ve kültürler alınarak mikroorganizma tespit edilmeye çalışılacaktır.
Doku tanısı gereken hastalarda ameliyathane koşullarında, görüntüleme altında iğne ile biopsi alınarak ve doku tanısı (patolojik inceleme) yapılabilir.

Bazı hastalarda mikroorganizmanın tespiti için derin örnek almak gerecektir. Bunun için genellikle ameliyathane koşullarında lokal anestezi altında, küçük bir kesi ile radyolojik görüntüleme eşliğinde enfeksiyon bölgesine girilerek örnek almak gerekebilir.

 

OMURGA ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ

A) CERRAHİ DIŞI TEDAVİ

Cerrahi dışı tedavide tespit edilen mikroorganizmaya göre antibiyotik yada anti mantar ilaç tedavisi uygulanır. Tedavi süresi genellikle 6 haftadan az değildir. Bunun 3 haftasında tedavi hastane şartlarında, damardan ilaç tedavisi ile yapılır.

Bu dönemde ağrı ve reaksiyonu azaltmak için korse kullanımı da gerekli olabilir.

 

B) CERRAHİ TEDAVİ

Cerrahi sonrası gelişen çoğu enfeksiyonda enfeksiyon bölgesinin cerrahi tedavisi gerekir. Enfekte ve ölü dokular cerrahi olarak uzaklaştırılmadıkça antibiyotik tedavisi yeterli olmaz. Yine omurga stabil değil yada omurilik ve sinirlere bası belirginse cerrahi tedavi seçilir.

Cerrahi tedavi tekniğine enfeksiyona ve geçirilmiş önceki cerrahiye göre karar verilir. Bazı hastalarda klasik açık cerrahi gerekirken, bazı hastalarda endoskopik sistemlerle enfeksiyon boşaltılarak bölge temizlenir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.